BEZPICZNE FERIE ZIMOWE 2023

Czytaj więcej

ZIMOWY KONKURS

Więcej…

Regulamin konkursu plastycznego „Witaj Pani Zimo” dla przedszkolaków


Organizatorzy: Przedszkole w Jankowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach oraz Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Porębie

Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności u dzieci
2. Kształtowanie i rozbudzanie wyobraźni plastycznej
3. Rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
4. Przybliżanie dzieciom piękna zimowego krajobrazu

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków w wieku 3-6 lat
2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę, każda placówka może dostarczyć 3 prace.
3. Zadaniem dzieci jest wykonanie Portretu Pani Zimy z wykorzystaniem dowolnych materiałów oraz techniki, format pracy: kartka A4 lub A3
4. Każda praca musi być podpisana: imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa przedszkola
5. Termin składania prac do 8.02.2023 (dostarczenie prac do Przedszkola w Jankowicach lub Oddziałów Przedszkolnych w SP w Porębie)
6. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i jego akceptacją.

Kryteria oceniania prac:
1. Pomysłowość, estetyka i oryginalność prac
2. Aktywny udział dziecka w wykonaniu pracy plastycznej
3. Zgodność wykonanej pracy plastycznej z tematem konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów wybierze 3 miejsca w kategorii wiekowej 3-4 lata oraz kategorii wiekowej 5-6 lat.
2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, nagroda rzeczową dla laureatów konkursu.
3. W konkursie udział biorą prace dostarczone do Organizatorów.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi 15.02.2023 które zostaną podane na stronach internetowych Organizatorów.
5. Po zakończeniu konkursu prace plastyczne będzie można odebrać od Organizatorów.

 

Zapraszamy do udziału!

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com