Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

ZGŁOSZENIE DO KLASY I na rok szkolny 2018/2019

W dniach od 12 do 18 lutego 2018 r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
nr 15 w ZSP w Jankowicach. Zapisami do Szkoły Podstawowej w Jankowicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka.

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w obwodzie naszej szkoły przyjmowane są do szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA, do którego dołącza się OSWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej zespołu.

Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w terminie 12 - 18 lutego 2018 r., 
w godz. 7:00 - 15:00, oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

Dzieci niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają REKRUTACJI na wolne miejsca w terminie od 20 lutego do 6 marca 2018 roku. Rodzice wypełniają WNIOSEK dla klasy I.

Pliki do pobrania:

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_pierwszej_klasy_publicznej_szkoly_podstawowej

Kandydaci_z_odroczonym_obowiazkiem_szkolnym

Zgłoszenie_do_kl_2018-19

Oswiadczenie_o_zamieszkaniu

Uchwala_Rady_Miejskiej_REKRUTACJA_2018-19

Zarzadzenie_Burmistrza_Pszczyny_2018REKRUTACJA_2018-19

Zasady_rekrutacji_do_Szkoly_Podstawowej_2018-2019

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com