Awaria ogrzewania usunięta!

Awaria centralnego ogrzewania w budynku przedszkola zostałą usunięta. Od piątku 5 stycznia przedszkole pracuje wg planu a dzieciom będzie cieplutko.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zapewnili dzieciom opiekę w czwartek - Wasza pomoc była nieoceniona.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

03.04.2017 r.

09.04.2017 r.

Złożenie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

10.04.2017 r.

godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

11.04.2017 r.

godz. 8:00

24.04.2017 r.

godz. 20:00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

11.04.2017 r.

godz. 8:00

25.04.2017 r.

godz. 16:00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

15 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

15 maja

godz. 13.00

19 maja

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

23 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 23 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

20 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

20 czerwca

godz. 16.00

25 czerwca

godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.

20 czerwca

26 czerwca

godz. 16.00

Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

30 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

30 czerwca

godz. 13.00

5 lipca

godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

7 lipca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 7 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com