Awaria ogrzewania usunięta!

Awaria centralnego ogrzewania w budynku przedszkola zostałą usunięta. Od piątku 5 stycznia przedszkole pracuje wg planu a dzieciom będzie cieplutko.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zapewnili dzieciom opiekę w czwartek - Wasza pomoc była nieoceniona.

W dniach od 3 do 14 kwietnia 2017r. trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowe nr 15 w Jankowicach.

 

Zapisami do Szkoły Podstawowej  nr 15 w Jankowicach objęte są dzieci, które zamieszkują w obwodzie naszej szkoły.

 

Dzieci zamieszkałe i zameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia.

 

Dzieci zamieszkałe, ale niezameldowane w naszym obwodzie przyjmowane są do szkoły na podstawie zgłoszenia, do którego dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i dziecka. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 151, ust.2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe).

 

Druk zgłoszenia oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej w zakładce do pobrania -> szkoła lub w sekretariacie szkoły i złożyć w terminie: 3 – 14 kwietnia 2017 r., w godz. 7:00 - 15:00. Oddanie zgłoszenia potwierdza się datą i podpisem.

 

Dzieci niezameldowane i niezamieszkałe w obwodzie naszej szkoły podlegają rekrutacji na wolne miejsca w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r.

 

Informacja UM o zasadach rekrutacji dzieci w wieku szkolnym.

 

Formularze do pobrania:

ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017-18

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2017-18

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU - rekrutacja na rok szkolny 2017-18

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej dziecka 6-letniego

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com