Akcja charytatywna dla fundacji Arkadia 2024

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA, który będzie dostępny od 14 marca 2023r.

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.
    • Do klas I przyjmowane są:
        ◦ dzieci 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
        ◦ dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole podstawowej
        ◦ dzieci odroczone od obowiązku szkolnego

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:
od dnia 14 marca 2023 r. od godz. 8:00
do dnia 20 kwietnia 2023 r. do godz.15:00

Podstawa prawna art.130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – „Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”

 

KAMPANIA INFORMACYJNA - rekrutacja do klasy pierwszej 2023-24

Zarządzenie i harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej 2023

Rekrutacja 2023/24 Szkoły podstawowe

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com