Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

Godziny otwarcia biblioteki

Pracownicy biblioteki

 mgr Agnieszka Maciejok

mgr Barbara Starz

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 14:00
Piątek 8:00 - 14:00

Regulamin Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 15 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

 

 

 

 

I. Dokumentacja pracy biblioteki:

  • dziennik biblioteki szkolnej,
  • kartoteki wypożyczeń,
  • dowody wpływu i ubytku księgozbioru.

II. Regulamin wypożyczalni.

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA:

1. Z  wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice.
2. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
3. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni.
4. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
5. W wypożyczalni należy zachowywać się cicho.
6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
7. Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z
wypożyczalni powinny być zwrócone. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy
z niej odchodzą zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z
biblioteką.
8. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed upływem terminu.

III. Wypożyczanie książek:

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.
4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i poprosić o sprolongowanie terminu.
5. Prośbę czytelnika o zarezerwowaniu mu książek uwzględnia się w kolejności zamówień.
6. O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w wyznaczonym terminie, bibliotekarz może ją wypożyczyć innemu czytelnikowi.
7. Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.
8. W mini czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów.
9. Z księgozbioru i czasopism można korzystać tylko na miejscu nie wynosząc ich poza czytelnię.
10. Czytelnik ma dostęp do zbiorów tylko w obecności bibliotekarza.
11. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki bibliotekarzowi.

IV. Poszanowanie książek:

1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta.
2. Czytelnik przechowuje wypożyczone książki w obłóżce.
3. Książek i czasopism nie wolno niszczyć ( robić notatek na marginesach, zaginać kartek, kreślić itp. ).
4. Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie  nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
5. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się opiece czytelnikowi.


V. Zadania biblioteki w zakresie udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych

1. Biblioteka szkolna  gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe .
2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji zostają ujęte na stan biblioteki i stanowią własność szkoły.
3. Podręczniki i materiały edukacyjne przeznaczone do trzyletniego okresu użytkowania są wpisywane do księgi inwentarzowej biblioteki szkolnej.
4. Podręczniki wypożyczane są na okres nauki w danym roku szkolnym.
5. Wypożyczanie podręczników następuje we wrześniu każdego roku  szkolnego, a termin ich zwrotu ogłaszany jest każdorazowo i mija w czerwcu
po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji końcoworocznej.
6. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego albo poprawkowego zwracają odpowiedni podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
7. Rodzice ucznia, odchodzącego ze szkoły w trakcie roku szkolnego zobowiązani są zwrócić otrzymane podręczniki
8. Ćwiczenia do podręczników przekazywane są rodzicom za potwierdzeniem ich otrzymania bez konieczności zwrotu. Potwierdzenie dołączone jest do spisu wypożyczonych podręczników.
9. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
10. Inwentaryzacja zasobów biblioteki podręczników szkolnych (materiały z dotacji) odbywa się raz w roku – po ich odbiorze od użytkowników danego roku szkolnego.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com