Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH
Dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2017/2018 następujący Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Szkolny Zestaw Programów Nauczania (w oparciu o uwzględnienie opinii RP z dnia 31.08.2017r.) na podstawie:
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz.895)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz.896)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz postawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. z 2017r. poz. 481)
* art. 22a Ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60)

 

I. Wychowanie przedszkolne:

1) WP 1/ZSP/17/18

Zbieram, poszukuję, badam” - Program wychowania przedszkolnego

Dorota Dziamska,

Marzena Buchnat

2) WP A/ZSP/17/18

Program nauczania języka

angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 „Swing Song”

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

3) WP R/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski „W radości dzieci Bożych”

Ks. Tadeusz Śmiech

II. Pierwszy etap edukacyjny (klasy I – III)

Klasa I

1) EW 1/ZSP/17/18

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

2) EW 1I/ ZSP/17/18

Program nauczania informatyki w klasach 1-3

Anna Kulesza

3) EW 1A /ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14 lutego 2017

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

4) EW 1R/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „W rodzinie dzieci Bożych 2012”

Ks. dr Tadeusz Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

5) EW 1WFB/ZSP/17/18

Program nauczania pływania kl. I-III kształcenia zintegrowanego. Program własny.

Agnieszka Duda,

Jacek Bałuch,

Barbara Mateja

Klasa II

1) EW 2/ZSP/17/18

Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Marzena Kędra

2) EW 2A/ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego, Szkoła

Podstawowa klasy I-III

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

3) EW 2R/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. dr Tadeusz Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

4) EW 2WFB/ZSP/17/18

Program nauczania pływania

kl. I-III kształcenia zintegrowanego. Program własny.

Agnieszka Duda,

Jacek Bałuch

Barbara Mateja

Klasa III

1) EW 3/ZSP/17/18

Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Marzena Kędra

2) EW 3A /ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego, Szkoła

Podstawowa klasy I-III

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

3) EW 3R /ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. dr Tadeusz Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

5) EW 3WFB/ZSP/17/18

Program nauczania pływania

kl. I-III kształcenia zintegrowanego. Program własny.

Agnieszka Duda,

Jacek Bałuch,

Barbara Mateja

III. Drugi etap edukacyjny (klasy IV – VII)

Klasa IV

1) JP 4/ZSP/17/18

Między nami.” Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

J. Piasta-Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,

E. Prylińska

2) H 4/ZSP/17/18

Program nauczania historii w kl.4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś ”

dr Tomasz Maćkowski

3) M 4/ZSP/17/18

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej

M. Braun,

M. Paszyńska,

A. Mańkowska,

4) PL 4/ZSP/17/18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

5) P 4/ZSP/17/18

Tajemnice przyrody” - program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

J. Golanko

6) T 4/ZSP/17/18

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

L. Łabecki,

M. Łabecka

7) I 4/ZSP/17/18

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej „Lubię to!”

M. Kęska

8) JA 4/ZSP/17/18

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14 lutego 2017

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

9) MZ 4/ZSP/17/18

Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

10) WF 4/ZSP/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”

S. Żołyński

11) WŻR 4/ZSP/17/18

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klasy 4 szkoły podstawowej

T.Król

12) R 4/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt.: „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Klasa V

1) JP 5/ZSP/17/18

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) „Między nami”

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

2) H 5/ZSP/17/18

Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

3) M 5/ZSP/17/18

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska

4) PL 5/ZSP/17/18

Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

5) P 5/15/17/18

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

6) ZT 5/ZSP/17/18

Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

L. Łabecki,

M. Łabecka

7) ZK 5/ZSP/17/18

Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska

8) JA 5/ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową

Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Tomasz Sztyber,

Ewa Piotrowska

9) MZ 5/ZSP/17/18

Program nauczania ogólnego muzyki w klas IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

10) WF 5/ZSP/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”

Stanisław Żołyński

11) WŻR 5/ZSP/17/18

Wędrując ku dorosłości” Program dla klasy V – VI szkoły podstawowej

Teresa Król

12) R 5/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Klasa VI

1) JP 6/ZSP/16/17

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) „Między nami”

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

2) H 6/ZSP/16/17

Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

3) M 6/ZSP/16/17

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

4) PL 6/ZSP/15/16

Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

5) P 6/ZSP/16/17

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

6) ZT 6/ZSP/16/17

Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

L. Łabecki,

M. Łabecka

7) ZK 6/ZSP/16/17

Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

M. Kęska

8) JA 6/ZSP/16/17

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową

Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Tomasz Sztyber,

Ewa Piotrowska

9) MZ 6/ZSP/16/17

Program nauczania ogólnego muzyki w klas IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

10) WF 6/ZSP/16/17

Program nauczania wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”

Stanisław Żołyński

11) WŻR 6/ZSP/16/17

Wędrując ku dorosłości” Program dla klasy V – VI szkoły podstawowej

Teresa Król

12) R 6/ZSP/16/17

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Klasa VII

1) JP 7/ZSP/17/18

Między nami.” Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

J. Piasta-Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,

E. Prylińska

2) H 7/ZSP/17/18

Program nauczania historii w kl.4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś ”

dr T. Maćkowski

3) M 7/ZSP/17/18

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej

M. Braun, M. Paszyńska

A. Mańkowska,

4) PL 7/ZSP/17/18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

5) I 7/ZSP/17/18

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej „Lubię to!”

G. Koba

6) JA 7/ZSP/17/18

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII

2 etapu edukacyjnego zgodny

z Podstawą Programową z dnia

14 lutego 2017

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

7) MZ 7/ZSP/17/18

Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

8) WF 7/ZSP/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

K. Warchoł

9) WŻR 7/ZSP/17/18

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie Program dla klasy 7 szkoły podstawowej

T.Król

10) R 7/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

i szkołach „Pójść za Jezusem Chrystusem”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

11) JN 7/ZSP/17/18

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, kl. VII-VIII, poziom II.2./A1

Anna Jaroszewska

12) B 7/ZSP/17/18

Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

A. Zdziennicka

13) G 7/ZSP/17/18

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej PLANETA NOWA dla klas V-VIII

E. M. Tuz,

B. Dziedzic

14) F 7/ZSP/17/18

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

15) CH 7/ZSP/17/18

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

PROGRAMY I PROJEKTY AUTORSKIE

1) ŚW 1/ZSP/17/18

KOLOROWA ŚWIETLICA

Program autorski zajęć wspierających rozwój aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną

J. Jakut – Klimek

2) ANG 1/ZSP/17/18

Polish English Fans” - autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy VII szkoły podstawowej

A.Stankiewicz

3) PP 1/ZSP/17/18

Muzyka jest dobra na wszystko” Projekt zajęć muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

T. Szromczyk, A. Pitlok

 

Powyższy szkolny zestaw programów nauczania uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r., obowiązuje od 1 września 2017r.
Opinie i oceny programów nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego dołączono do wniosków w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com