III RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY

Więcej…

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 do pobrania TUTAJ

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH
Dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2018/2019 następujący Zestaw
Programów Wychowania Przedszkolnego i Szkolny Zestaw Programów
Nauczania (w oparciu o uwzględnienie opinii RP z dnia 30.08.2018r.) na podstawie:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. poz.977 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz postawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
 art. 22a Ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60)
 art. 22a Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457)

Zestaw programów do wglądu znajdziesz TUTAJ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com