Możemy mieć nową stołówkę!!!

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Możemy wygrać remont naszej stołówki! Potrzebne Wasza pomoc i wpsarcie!

Więcej…

Rekrutacja uzupełniająca

Drodzy Rodzice!
Od 10 do 16 kwietnia trwa rekrutacja uzupełniająca.
Zapraszamy do logowania się na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W JANKOWICACH
Dopuszczam do użytku w roku szkolnym 2017/2018 następujący Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego i Szkolny Zestaw Programów Nauczania (w oparciu o uwzględnienie opinii RP z dnia 31.08.2017r.) na podstawie:
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz.895)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz.896)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz postawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DZ. U. z 2017r. poz. 481)
* art. 22a Ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 60)

 

I. Wychowanie przedszkolne:

1) WP 1/ZSP/17/18

Zbieram, poszukuję, badam” - Program wychowania przedszkolnego

Dorota Dziamska,

Marzena Buchnat

2) WP A/ZSP/17/18

Program nauczania języka

angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017 „Swing Song”

Mariola Bogucka

Dorota Łoś

3) WP R/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski „W radości dzieci Bożych”

Ks. Tadeusz Śmiech

II. Pierwszy etap edukacyjny (klasy I – III)

Klasa I

1) EW 1/ZSP/17/18

Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej

Jadwiga Hanisz

2) EW 1I/ ZSP/17/18

Program nauczania informatyki w klasach 1-3

Anna Kulesza

3) EW 1A /ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14 lutego 2017

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska,

Anna Sikorska

4) EW 1R/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „W rodzinie dzieci Bożych 2012”

Ks. dr Tadeusz Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

5) EW 1WFB/ZSP/17/18

Program nauczania pływania kl. I-III kształcenia zintegrowanego. Program własny.

Agnieszka Duda,

Jacek Bałuch,

Barbara Mateja

Klasa II

1) EW 2/ZSP/17/18

Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Marzena Kędra

2) EW 2A/ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego, Szkoła

Podstawowa klasy I-III

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

3) EW 2R/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. dr Tadeusz Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

4) EW 2WFB/ZSP/17/18

Program nauczania pływania

kl. I-III kształcenia zintegrowanego. Program własny.

Agnieszka Duda,

Jacek Bałuch

Barbara Mateja

Klasa III

1) EW 3/ZSP/17/18

Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

Marzena Kędra

2) EW 3A /ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego, Szkoła

Podstawowa klasy I-III

Ilona Studzińska,

Arkadiusz Mędela,

Magdalena Kondro,

Ewa Piotrowska

3) EW 3R /ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „W rodzinie dzieci Bożych”

Ks. dr Tadeusz Śmiech,

E. Kondrak, B. Nosek

5) EW 3WFB/ZSP/17/18

Program nauczania pływania

kl. I-III kształcenia zintegrowanego. Program własny.

Agnieszka Duda,

Jacek Bałuch,

Barbara Mateja

III. Drugi etap edukacyjny (klasy IV – VII)

Klasa IV

1) JP 4/ZSP/17/18

Między nami.” Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

J. Piasta-Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,

E. Prylińska

2) H 4/ZSP/17/18

Program nauczania historii w kl.4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś ”

dr Tomasz Maćkowski

3) M 4/ZSP/17/18

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej

M. Braun,

M. Paszyńska,

A. Mańkowska,

4) PL 4/ZSP/17/18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

5) P 4/ZSP/17/18

Tajemnice przyrody” - program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

J. Golanko

6) T 4/ZSP/17/18

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

L. Łabecki,

M. Łabecka

7) I 4/ZSP/17/18

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej „Lubię to!”

M. Kęska

8) JA 4/ZSP/17/18

Program nauczania z języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14 lutego 2017

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

9) MZ 4/ZSP/17/18

Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

10) WF 4/ZSP/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”

S. Żołyński

11) WŻR 4/ZSP/17/18

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program dla klasy 4 szkoły podstawowej

T.Król

12) R 4/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt.: „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Klasa V

1) JP 5/ZSP/17/18

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) „Między nami”

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

2) H 5/ZSP/17/18

Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI

szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

3) M 5/ZSP/17/18

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Braun, A. Mańkowska,

M. Paszyńska

4) PL 5/ZSP/17/18

Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

5) P 5/15/17/18

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

6) ZT 5/ZSP/17/18

Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

L. Łabecki,

M. Łabecka

7) ZK 5/ZSP/17/18

Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

M. Kęska

8) JA 5/ZSP/17/18

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową

Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Tomasz Sztyber,

Ewa Piotrowska

9) MZ 5/ZSP/17/18

Program nauczania ogólnego muzyki w klas IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

10) WF 5/ZSP/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”

Stanisław Żołyński

11) WŻR 5/ZSP/17/18

Wędrując ku dorosłości” Program dla klasy V – VI szkoły podstawowej

Teresa Król

12) R 5/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Klasa VI

1) JP 6/ZSP/16/17

Program nauczania języka polskiego dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) „Między nami”

Agnieszka Łuczak,

Anna Murdzek

2) H 6/ZSP/16/17

Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI szkoły podstawowej

dr Tomasz Maćkowski

3) M 6/ZSP/16/17

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

4) PL 6/ZSP/15/16

Do dzieła” Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

5) P 6/ZSP/16/17

Program nauczania przyrody w szkole podstawowej „Tajemnice przyrody”

J. Golanko

6) ZT 6/ZSP/16/17

Jak to działa” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

L. Łabecki,

M. Łabecka

7) ZK 6/ZSP/16/17

Lubię to” Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4-6 szkoły podstawowej

M. Kęska

8) JA 6/ZSP/16/17

Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową

Podstawą Programową dla II etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy 4-6

Tomasz Sztyber,

Ewa Piotrowska

9) MZ 6/ZSP/16/17

Program nauczania ogólnego muzyki w klas IV-VI szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

10) WF 6/ZSP/16/17

Program nauczania wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego”

Stanisław Żołyński

11) WŻR 6/ZSP/16/17

Wędrując ku dorosłości” Program dla klasy V – VI szkoły podstawowej

Teresa Król

12) R 6/ZSP/16/17

Program nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie Polski pt. „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

B. Nosek

Klasa VII

1) JP 7/ZSP/17/18

Między nami.” Program nauczania języka polskiego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej

J. Piasta-Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,

E. Prylińska

2) H 7/ZSP/17/18

Program nauczania historii w kl.4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś ”

dr T. Maćkowski

3) M 7/ZSP/17/18

Matematyka z kluczem”

Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej

M. Braun, M. Paszyńska

A. Mańkowska,

4) PL 7/ZSP/17/18

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

J. Lukas, K. Onak

M. Ipczyńska

N. Mrozkowiak

5) I 7/ZSP/17/18

Program nauczania informatyki

w szkole podstawowej „Lubię to!”

G. Koba

6) JA 7/ZSP/17/18

Program nauczania z języka angielskiego dla klas VII i VIII

2 etapu edukacyjnego zgodny

z Podstawą Programową z dnia

14 lutego 2017

Ewa Piotrowska,

Tomasz Sztyber

7) MZ 7/ZSP/17/18

Program nauczania ogólnego muzyki

w klasach IV-VII szkoły podstawowej

M. Gromek,

G. Kilbach

8) WF 7/ZSP/17/18

Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej

K. Warchoł

9) WŻR 7/ZSP/17/18

Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie Program dla klasy 7 szkoły podstawowej

T.Król

10) R 7/ZSP/17/18

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

i szkołach „Pójść za Jezusem Chrystusem”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

11) JN 7/ZSP/17/18

Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka obcego nowożytnego (II etap edukacyjny, kl. VII-VIII, poziom II.2./A1

Anna Jaroszewska

12) B 7/ZSP/17/18

Puls życia” Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej

A. Zdziennicka

13) G 7/ZSP/17/18

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej PLANETA NOWA dla klas V-VIII

E. M. Tuz,

B. Dziedzic

14) F 7/ZSP/17/18

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

15) CH 7/ZSP/17/18

Program nauczania chemii w szkole podstawowej

T. Kulawik, M. Litwin

PROGRAMY I PROJEKTY AUTORSKIE

1) ŚW 1/ZSP/17/18

KOLOROWA ŚWIETLICA

Program autorski zajęć wspierających rozwój aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną

J. Jakut – Klimek

2) ANG 1/ZSP/17/18

Polish English Fans” - autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla klasy VII szkoły podstawowej

A.Stankiewicz

3) PP 1/ZSP/17/18

Muzyka jest dobra na wszystko” Projekt zajęć muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym

T. Szromczyk, A. Pitlok

 

Powyższy szkolny zestaw programów nauczania uzyskał pozytywną opinię Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2017r., obowiązuje od 1 września 2017r.
Opinie i oceny programów nauczania pod kątem zgodności z podstawą programową kształcenia ogólnego dołączono do wniosków w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com