Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

WDŻ czyli - Wychowanie do życia w rodzinie
Program dla klasy IV-VII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”.
Nowa podstawa programowa  

Cele kształcenia:
 
I.  Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.

III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.

IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.

V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.

VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.

VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.


Klasa IV
1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny
2. Witaj w domu –funkcje prokreacyjna i opiekuńcza
3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna
4. Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna
5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno--towarzyska, kulturowa i ekonomiczna
6. Człowiek istota płciowa
7. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)
8. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)
9. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt)
10. U progu dojrzewania (dla grupy chłopców)
11. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
12. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
13. Intymność (dla grupy dziewcząt)
14. Intymność (dla grupy chłopców)
15. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)
16. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)
17. Koleżeństwo
18. Dobre wychowanie
19. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

Klasa V

1. O rodzinie i nie tylko, czyli tematyka naszych spotkań.
2. Tworzymy wspólnotę, czyli o funkcji prokreacyjnej oraz ekonomicznej rodziny.
3. Jak budować wspólnotę rodzinną, czyli o funkcji kulturowej, rekreacyjnej oraz integracyjnej.
4. Nie jesteście sami, czyli o funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej rodziny.
5. Kiedy dom jest przystanią, czyli o funkcji psychiczno-uczuciowej, wychowawczej oraz samowychowaniu.
6. Gdzie szukać pomocy, gdy zdarzają się problemy?
7. Kobiecość i męskość.
8. Dojrzewanie, czyli u progu dorosłości.
9. Raz euforia, a raz smutek, czyli o chwiejności emocjonalnej nastolatków.
10. Już się zmieniam, staję się kobietą (dla grupy dziewcząt).
11. Czekają mnie zmiany, staję się mężczyzną (dla grupy chłopców).
12. Żeński układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt).
13. Męski układ rozrodczy (dla grupy chłopców).
14. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez dziewczęta (dla grupy dziewcząt).
15. Co się ze mną dzieje? Pytania zadawane przez chłopców (dla grupy chłopców).
16. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt).
17. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców).
18. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy dziewcząt).
19. Sfera intymności – sferą bezpieczeństwa (dla grupy chłopców).

Klasa VI

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
3. Jak rozwiązywać konflikty?
4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu.
5. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
6. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców).
7. Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dla grupy dziewcząt).
8. Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców).
9. Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt).
10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców).
11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt).
12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).
13. Więzi koleżeńskie.
14. Radość z przyjaźni.
15. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych.
16. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?
17. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt).
18. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców).
19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże.

Klasa VII

1. Rozwój człowieka.
2. Dojrzałość, to znaczy...
3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt).
4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców).
5. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania(dla grupy dziewcząt).
6. Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania(dla grupy chłopców).
7. Pierwsze uczucia.
8. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
9. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
10. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy dziewcząt).
11. Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy (dla grupy chłopców).
12. Czas oczekiwania.
13.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt).
14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy chłopców).
15. Komunikacja w rodzinie.
16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
17. Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne.
18. Uzależnienia behawioralne.
19. Ludzie drogowskazy.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com