III RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY

Więcej…

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 do pobrania TUTAJ

WDŻ - czyli Wychowanie do życia w rodzinie
Program dla klasy IV-VIII szkoły podstawowej „Wędrując ku dorosłości”.

Nowa podstawa programowa

Cele kształcenia:

I. Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka. Wnoszenie pozytywnego wkładu w życie swojej rodziny.
II. Okazywanie szacunku innym ludziom, docenianie ich wysiłku i pracy, przyjęcie postawy szacunku wobec siebie.
III. Pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania. Pokonywanie trudności okresu dorastania.
IV. Kształcenie umiejętności przyjęcia integralnej wizji osoby. Wybór i urzeczywistnianie wartości służących osobowemu rozwojowi. Kierowanie własnym rozwojem, podejmowanie wysiłku samowychowawczego zgodnie z uznawanymi normami i wartościami. Poznawanie, analizowanie i wyrażanie uczuć. Rozwiązywanie problemów.
V. Pozyskanie wiedzy na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptacja własnej płciowości. Przyjęcie integralnej wizji ludzkiej seksualności. Umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby.
VI. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Zorientowanie w zakresie i komponentach składowych postawy odpowiedzialnego rodzicielstwa.
VII. Korzystanie ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.

Klasa IV
1. Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny
2. Witaj w domu –funkcje prokreacyjna i opiekuńcza
3. Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna
4. Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna
5. Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno--towarzyska, kulturowa i ekonomiczna
6. Człowiek istota płciowa
7. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)
8. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)
9. U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt)
10. U progu dojrzewania (dla grupy chłopców)
11. Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)
12. Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)
13. Intymność (dla grupy dziewcząt)
14. Intymność (dla grupy chłopców)
15. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)
16. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)
17. Koleżeństwo
18. Dobre wychowanie
19. Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?


Klasa V
1. Gdzie dom, tam serce twoje
2. Rodzina – moje okno na świat
3. Emocje i uczucia
4. Porozmawiajmy
5. Święta coraz bliżej
6. Zaplanuj odpoczynek
7. Mądry wybór w świecie gier
8. Uprzejmość i uczynność
9. Poszukiwany: przyjaciel
10. Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt)
11. Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców)
12. Dojrzewam (lekcja dla grupy dziewcząt)
13. Dojrzewam (lekcja dla grupy chłopców)
14. Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt)
15. Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców)
16. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt)
17. Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców)
18. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy dziewcząt)
19. Zrozumieć siebie i innych (lekcja dla grupy chłopców)


Klasa VI
1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie.
2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie.
3. Jak rozwiązywać konflikty?
4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu.
5. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt).
6. Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam...Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców).
7.  Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dla grupy dziewcząt).
8. Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców).
9.  Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt).
10. Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców).
11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt).
12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców).
13. Więzi koleżeńskie.
14. Radość z przyjaźni.
15. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych.
16. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?
17. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt).
18. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców).
19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże.


Klasa VII
1. Rozwój człowieka.
2. Dojrzałość, to znaczy...
3. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy dziewcząt).
4. Dojrzewanie – rozwój fizyczny (dla grupy chłopców).
5. Dojrzewanie - zmiany psychiczne (dla grupy dziewcząt).
6. Dojrzewanie - zmiany psychiczne (dla grupy chłopców).
7. Pierwsze uczucia.
8. Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt).
9. Przekazywanie życia (dla grupy chłopców).
10. Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? (dla grupy dziewcząt).
11. Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? (dla grupy chłopców).
12. Czas oczekiwania.
13.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy dziewcząt).
14.Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (dla grupy chłopców).
15. Komunikacja w rodzinie.
16. Savoir vivre, czyli zasady dobrego wychowania.
17. Utrata wolności, czyli uzależnienia.
18. Uzależnienia behawioralne.
19. Ludzie drogowskazy.


Klasa VIII
1. Budowanie relacji międzyosobowych
2. Na początek: zakochanie
3. O etapach i rodzajach miłości
4. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)
5. Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy chłopców)
6. Seksualność człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)
7. Seksualność człowieka (lekcja dla grupy chłopców)
8. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt)
9. Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców)
10. Choroby przenoszone drogą płciową
11. AIDS
12. Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt)
13. Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy chłopców)
14. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt)
15. Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców)
16. Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka
17. Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?
18. Dojrzałość do małżeństwa
19. Wobec choroby, cierpienia i śmierci

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com