Możemy mieć nową stołówkę!!!

Drodzy Rodzice i uczniowie!

Możemy wygrać remont naszej stołówki! Potrzebne Wasza pomoc i wpsarcie!

Więcej…

Rekrutacja uzupełniająca

Drodzy Rodzice!
Od 10 do 16 kwietnia trwa rekrutacja uzupełniająca.
Zapraszamy do logowania się na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/

Godziny pracy logopedy w oddziałach przedszkolnych

Logopeda

w oddziałach przedszkolnych

mgr Gabriela Skrzypska
Poniedziałek 7:00 - 12:40
Środa 7:00 - 12:35

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.


      Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
      Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy / wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
     
W PRZEDSZKOLU LOGOPEDA:


• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki

• Prowadzi terapię indywidualną w formie zajęć logopedycznych

• Zamieszcza na bieżąco informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy

• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad

• Organizuje różne konkursy. Biorą w nich udział dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych

• Przygotowuje pomoce logopedyczne

• Bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych


INFORMACJE OGÓLNE
W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu. Podczas badania sprawdzana jest:
umiejętność budowania wypowiedzi, poprawność artykulacji, stan i sprawność aparatu artykulacyjnego, percepcja słuchowa. Zakwalifikowane dzieci są objęte systematyczną opieką logopedyczną, w ramach której mają odpowiednio profilowany program terapii oraz ustalone terminy zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie jeden raz w tygodniu przez 20 min.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego, artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, poprzez usprawnianie funkcji słuchowych oraz pracy motoryki małej. Terapia w większości przypadków odbywa się poprzez zabawę, bowiem zaangażowanie i zainteresowanie dziecka stwarza większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia (zaburzeń) stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.
Skuteczność terapii logopedycznej i czas jej trwania uzależniony jest od:
- rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
- rozległości deficytów,
- sprawności aparatu artykulacyjnego,
- systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne,  
- aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
- systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem w domu.

Podjęcie efektywnej terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia dziecka pod okiem rodzica są dużą pomocą i szansą na osiągnięcie sukcesu.

Logopeda  Gabriela Skrzypska

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com