Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

Godziny pracy logopedy w oddziałach przedszkolnych

Logopeda

w oddziałach przedszkolnych

mgr Gabriela Skrzypska
Poniedziałek 7:00 - 12:40
Środa 7:00 - 12:35

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.


      Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
      Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy / wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.
     
W PRZEDSZKOLU LOGOPEDA:


• Przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki

• Prowadzi terapię indywidualną w formie zajęć logopedycznych

• Zamieszcza na bieżąco informacje nt. terapii logopedycznej i wad wymowy

• Prowadzi indywidualne konsultacje z wychowawcami, z rodzicami, udziela porad

• Organizuje różne konkursy. Biorą w nich udział dzieci uczestniczące w zajęciach logopedycznych

• Przygotowuje pomoce logopedyczne

• Bierze udział w Ogólnopolskiej Akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych


INFORMACJE OGÓLNE
W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań przesiewowych, które przeprowadzane są we wrześniu. Podczas badania sprawdzana jest:
umiejętność budowania wypowiedzi, poprawność artykulacji, stan i sprawność aparatu artykulacyjnego, percepcja słuchowa. Zakwalifikowane dzieci są objęte systematyczną opieką logopedyczną, w ramach której mają odpowiednio profilowany program terapii oraz ustalone terminy zajęć logopedycznych. Zajęcia prowadzone są indywidualnie jeden raz w tygodniu przez 20 min.

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń usprawniających pracę aparatu artykulacyjnego, artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, poprzez usprawnianie funkcji słuchowych oraz pracy motoryki małej. Terapia w większości przypadków odbywa się poprzez zabawę, bowiem zaangażowanie i zainteresowanie dziecka stwarza większe szanse na osiągnięcie sukcesu. Prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia (zaburzeń) stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.
Skuteczność terapii logopedycznej i czas jej trwania uzależniony jest od:
- rodzaju wady wymowy lub/i/ zaburzenia mowy,
- rozległości deficytów,
- sprawności aparatu artykulacyjnego,
- systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia logopedyczne,  
- aktywnego i świadomego udziału zarówno rodzica jak i dziecka w terapii,
- systematyczności w ćwiczeniach z dzieckiem w domu.

Podjęcie efektywnej terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Nawet kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia dziecka pod okiem rodzica są dużą pomocą i szansą na osiągnięcie sukcesu.

Logopeda  Gabriela Skrzypska

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com