III RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY

Więcej…

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 do pobrania TUTAJ

Godziny pracy logopedy w szkole

Logopeda w szkole mgr Aleksandra Śliwka
Poniedziałek 7:00 - 11:15
Wtorek 9:00 - 15:45

Regulamin zajęć logopedycznych

1. Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z orzeczeniami i opiniami, w których zaleca się terapię logopedyczną;
-  z zaburzeniami słuchu: niesłyszące lub niedosłyszące;
- ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy;
- z poważnymi zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz znacznie utrudniającymi naukę.

2. W uzasadnionych przypadkach, logopeda może prosić rodzica o wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych lub konsultacji (np. psycholog, pedagog, foniatra, audiolog, laryngolog, ortodonta, neurolog,) niezbędnych do podjęcia lub prowadzenia dalszej
i skuteczniejszej terapii.

3. Nieusprawiedliwione i powtarzające się nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy oznacza rezygnację z terapii, w to miejsce placówka obejmuje terapią kolejne dziecko potrzebujące pomocy.

4. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, ucha, brzucha, itp. ).

5. Zajęcia logopedyczne odbywają się w terminie ustalonym przez logopedę, czas trwania dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz by wykonywało prace domowe
i regularnie ćwiczyło zadany materiał (jeśli logopeda przekazał ćwiczenia do domu). Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane w domu codziennie przez 10-15 minut, zawsze w obecności rodzica.

7. Tylko aktywny, systematyczny udział dziecka w zajęciach oraz praca rodzica z dzieckiem w domu pozwala na uzyskanie szybkich efektów terapii.

 8. Zakończenie terapii następuje, gdy:
- dziecko opanowało materiał programowy, niezbędny do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy (dziecko mówi poprawnie);
- długotrwała (powyżej trzech lat) terapia logopedyczna nie przynosi poprawy mowy;
 - pomimo podejmowanych przez logopedę działań rodzice nie włączają się
do współpracy, a mowa dziecka nie ulega poprawie;
  - rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w placówce
(rezygnacja w formie pisemnej).

9. Rodzice mają prawo zwrócić się do logopedy z prośbą o pomoc w przypadku pojawiających się wątpliwości.

10. Zajęcia logopedyczna dla dzieci z ZSP w Jankowicach są bezpłatne.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com