Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

Godziny pracy logopedy w szkole

Logopeda w szkole mgr Aleksandra Śliwka
Poniedziałek 12:00 - 17:00
Wtorek 7:00 - 13.00

Regulamin zajęć logopedycznych

1. Na zajęcia logopedyczne w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:
- z orzeczeniami i opiniami, w których zaleca się terapię logopedyczną;
-  z zaburzeniami słuchu: niesłyszące lub niedosłyszące;
- ze znacznie opóźnionym rozwojem mowy;
- z poważnymi zaburzeniami mowy powodującymi zakłócenia komunikacji językowej oraz znacznie utrudniającymi naukę.

2. W uzasadnionych przypadkach, logopeda może prosić rodzica o wykonanie dodatkowych badań specjalistycznych lub konsultacji (np. psycholog, pedagog, foniatra, audiolog, laryngolog, ortodonta, neurolog,) niezbędnych do podjęcia lub prowadzenia dalszej
i skuteczniejszej terapii.

3. Nieusprawiedliwione i powtarzające się nieobecności oraz niestosowanie się do zaleceń logopedy oznacza rezygnację z terapii, w to miejsce placówka obejmuje terapią kolejne dziecko potrzebujące pomocy.

4. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe (tzn. bez kataru, kaszlu, gorączki, bólów głowy, ucha, brzucha, itp. ).

5. Zajęcia logopedyczne odbywają się w terminie ustalonym przez logopedę, czas trwania dopasowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne oraz by wykonywało prace domowe
i regularnie ćwiczyło zadany materiał (jeśli logopeda przekazał ćwiczenia do domu). Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane w domu codziennie przez 10-15 minut, zawsze w obecności rodzica.

7. Tylko aktywny, systematyczny udział dziecka w zajęciach oraz praca rodzica z dzieckiem w domu pozwala na uzyskanie szybkich efektów terapii.

 8. Zakończenie terapii następuje, gdy:
- dziecko opanowało materiał programowy, niezbędny do korekty rozpoznanej wady wymowy lub zaburzenia mowy (dziecko mówi poprawnie);
- długotrwała (powyżej trzech lat) terapia logopedyczna nie przynosi poprawy mowy;
 - pomimo podejmowanych przez logopedę działań rodzice nie włączają się
do współpracy, a mowa dziecka nie ulega poprawie;
  - rodzice zrezygnują z terapii logopedycznej prowadzonej w placówce
(rezygnacja w formie pisemnej).

9. Rodzice mają prawo zwrócić się do logopedy z prośbą o pomoc w przypadku pojawiających się wątpliwości.

10. Zajęcia logopedyczna dla dzieci z ZSP w Jankowicach są bezpłatne.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com