III RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY

Więcej…

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 do pobrania TUTAJ

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny mgr Anna Pośpiech
Poniedziałek 8:00 - 13.30
Wtorek 8:00 - 13.30
Środa 8:00 - 13.30
Czwartek 8:00 - 13.00
Piątek  8:00  -  11.30
Psycholog szkolny mgr Beata Bąk-Ścierska
Wtorek 9:45 - 14:45
Czwartek 9:45 - 14:45

Mimo, że w szkołach pedagodzy szkolni pracują od wielu już lat, często niektórzy Rodzice nie wiedzą, co należy do naszych obowiązków lub wpisują nas w role, których w szkole nie pełnimy. Stąd czasem lęk przed wizytą z dzieckiem u pedagoga lub zabawne nieporozumienia typu: „ moje dziecko nie jest psychiczne i nie potrzebuje psychiatry”. Dlatego chciałabym odpowiedzieć na niektóre, często niewypowiedziane wprost, a nurtujące Rodziców pytania.

1. Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Organizowaniem, ale przede wszystkim udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym jest ona potrzebna.

2. Jakie dzieci potrzebują pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Te, które mają specjalne potrzeby edukacyjne i dla których powszechnie stosowane metody nauczania w klasie według standardowych podręczników nie wystarczą, aby rozwinęły swój potencjał intelektualny czy emocjonalno-społeczny. Wówczas należy dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów w zakresie różnych przedmiotów nauczania.

- Jeśli więc Rodzicu masz dziecko, które mimo, że jest zdolne, inteligentne. nie potrafi nauczyć się czytać i pisać (nie potrafi zapamiętać liter, przestawia je, odwraca, pomija, popełnia liczne błędy ortograficzne ), odstaje od klasy, to na pewno wymaga wsparcia oraz pomocy pedagoga, gdyż jest dzieckiem z tzw. ryzyka dysleksji.

- Jeśli dziecko nie potrafi usiedzieć na lekcji, wierci się, chodzi po klasie, nie koncentruje się na pracy, wyrywa się niepytane do odpowiedzi, rozprasza się pod wpływem najdrobniejszego bodźca, to potrzebuje pomocy ze względu na nadpobudliwość psychoruchową lub inne zaburzenia zachowania czy też zaburzenia integracji sensomotorycznej (SI).

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej potrzebują też:

- dzieci zahamowane, nieśmiałe, źle aklimatyzujące się w klasie, o wysokim poziomie lęku.

- dzieci niepełnosprawne, które chcą się uczyć w naszej szkole ( niedowidzące, niedosłyszące lub z inną niepełnosprawnością).

- dzieci wolniej lub z trudem przyswajające wiedzę.

- dzieci z deficytami rozwojowymi.

- dzieci zdolne , którym warto wyżej podnieść poprzeczkę i wskazać drogi rozwoju swych zainteresowań, pasji, talentów oraz opracować dla nich specjalne programy pozwalające pogłębić wiedzę, rozwijać kreatywność aby w przyszłości osiągnąć sukces na miarę swoich wybitnych możliwości.

3. Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

Podstawowe formy pomocy to :

  • Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne - korekcja dotyczy tych funkcji poznawczych, które rozwijają się zbyt wolno lub uległy zaburzeniu, za pomocą specjalnych ćwiczeń wzrokowo-słuchowo-ruchowych. Wykorzystuje się tu cały potencjał rozwojowy dziecka- te funkcje, które rozwinięte są dobrze i bardzo dobrze- stąd nazwa- kompensacja.

  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze –organizowane są dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego.

 

4.Czy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela tylko pedagog szkolny?

Nie. Współpracuję przede wszystkim z nauczycielami i wychowawcami. To oni są często pierwszymi osobami, które widzą potrzebę takiej pomocy. Sami też jej udzielają prowadząc zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, czy też zajęcia dla uczniów uzdolnionych.

Współpracuję z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie, a w razie potrzeby również z innymi poradniami specjalistycznymi. Nade wszystko jednak chciałabym współpracować z Rodzicami, gdyż bez ich zrozumienia i pomocy proces wsparcia wychowawczego lub terapii jest w ogóle niemożliwy lub też mało skuteczny. To Wy, Rodzice zgłaszając się do Poradni na badania, udostępniając nauczycielom opinie z zaleceniami i wskazaniami do pracy z dzieckiem, stawiacie pierwszy, najważniejszy krok w kierunku udzielenia pomocy własnemu dziecku i zapewnienia mu wsparcia w drodze do osiągnięcia sukcesów w nauce.

5.Czym pedagog kieruje się w swojej pracy?

Przede wszystkim szeroko pojętym dobrem dziecka. Aby je osiągnąć wykorzystuje swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Nie bez znaczenia jest też posiadane doświadczenie. Rodzic może oczekiwać od pedagoga fachowości, empatii, zrozumienia problemów dziecka, często w kontekście problemów rodzinnych. Pedagog zawsze gwarantuje dyskrecję z wyjątkiem sytuacji, gdy zdrowie lub życie dziecka jest zagrożone ( np. przemoc w rodzinie).

6.Co jeszcze robi pedagog w szkole?

Oprócz diagnozowania przyczyn trudności w nauce oraz pracy terapeutycznej prowadzi zajęcia wychowawcze i profilaktyczne, na lekcjach wychowawczych, po uzgodnieniu z wychowawcą , włączając się tym samym w realizację Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego. Celem tych zajęć jest zapobieganie agresji i przemocy, konfliktom, tworzenie atmosfery współpracy i bezpieczeństwa , uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z nadmiarem czasu spędzanego przed komputerem, używaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Organizuje również w szkole imprezy i włącza się aktywnie w liczne działania o charakterze profilaktyczno–wychowawczym (Dzień Życzliwości, Dzień bez agresji, Turniej Profilaktyczny, Gazetka „Między nami” itp.)

Zachęcam Rodziców do kontaktu i współpracy.

Razem możemy dla dziecka zrobić więcej.

Pedagog szkolny- Anna Pośpiech

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com