III RODZINNY BIEG CHARYTATYWNY

Więcej…

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Zarządzenie Burmistrza Pszczyny i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 do pobrania TUTAJ

Godziny pracy Świetlicy Szkolnej

Wychowawcy świetlicy

mgr Jolanta Jakut-Klimek

mgr Katarzyna Prządka

mgr Lucyna Grygier

Poniedziałek

6:00 - 17:00

Wtorek 6:00 - 17:00
Środa 6:00 - 17:00
Czwartek 6:00 - 17:00
Piątek 6:00 - 17:00

W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień.


Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku.
Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:
•    stworzenie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa,
•    zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego,
•    rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
•    pomoc uczniom przejawiającym braki w  opanowaniu podstaw programowych
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:
•    plastyczne,
•    czytelnicze,
•    żywego słowa,
•    zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
•    zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
•    zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe
•    zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy
•    zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek
i programów dla dzieci;
•    realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com