Udanych Wakacji!!!

Bezpiecznych wakacji!!!

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Warsztaty kreatywne - „Las w słoiku”

27.05.2022 – dzieci w budynku przedszkola


30.05.2022 (lub 6.06) – dzieci w budynku szkoły

Koszt: 20zł od osoby.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

w sprawie omówienia wyników obserwacji końcowej

odbędą się w maju.

Szczegółowe informacje na temat terminów spotkań przekażą wychowawcy grup przez komunikator społeczny Whats App.

 

SOLENIZANCI

 

2.05 Yuliya Cherniakova
4.05 Nikola Kozik
4.05 Jerzy Pitlok
7.05 Filip Lanc
8.05 Adam Antonkiewicz
8.05 Olgierd Grzonka
13.05 Bruno Bałuch
13.05 Maksymilian Chrobok
16.05 Mateusz Spora
18.05 Zofia Ikas
19.05 Julia Ćmok
26.05 Julian Czysz
28.05 Lena Jacek
29.05 Błażej Kolarczyk
29.05 Maria Stryjniak
30.05 Zuzanna Jadach
31.05 Jakub Kloc
31.05 Maria Kulesza

 

KĄCIK RODZICA

 

 

 

Każdego dnia po powrocie z przedszkola

wypisz na karteczce jedną pozytywną rzecz

jaka się Tobie w tym dniu wydarzyła.

Po dwóch tygoniach wyjmij wszystkie karteczki

i uważnie przeczytaj.

Czy widzisz ile wspaniałych rzeczy

zdarzyło sięw Twoim życiu?

 

 

Przed nami czas trzech świąt majowych:
1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski.

 

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH
U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
Czym jest patriotyzm i dlaczego rodzina, środowisko lokalne,

ojczyzna powinny być ważną wartością?

PATRIOTYZM TO: postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Charakteryzuje się też przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem.


Zainteresowanie dziecka postawami patriotycznymi, sprawami ojczyzny i polskimi tradycjami powinno rozpocząć jak najwcześniej, kiedy u dziecka występuje największa wrażliwość emocjonalna. Od najmłodszych lat to rodzina ma największy wpływ na dziecko. Dobry przykład rodziców jest tu bardzo ważny, ponieważ dostarcza mu właściwych postaw oraz wzorów zachowania. Mały człowiek naśladuje dorosłych, którymi są dla niego osoby najbliższe, głównie rodzice, którzy przekazują dziecku właściwe postawy patriotyczne. W wychowaniu patriotycznym chodzi głównie o to, aby kształtować postawy emocjonalnego przywiązania do rodziny, lokalnej społeczności i kraju oraz o rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych.
Możemy to osiągnąć poprzez umożliwianie dziecku kontaktów z ojczystą historią, przyrodą, kulturą i literaturą. Ten długotrwały proces pozwoli kształtować u niego dojrzałość postaw patriotycznych w dorosłym życiu.


W jaki sposób rodzice mogą wzmacniać ten proces kształtowania patriotycznych postaw u dzieci?

- rozmawiać z dziećmi o rodzinnych korzeniach np. podczas wspólnego oglądania rodzinnych fotografii, ucząc swojego nazwiska, poszanowania osób starszych, dziadków itp.
- wzbogacać wiedzę dziecka na temat lokalnego środowiska bliskiego dziecku  /przedszkole, osiedle, miasto, region w którym mieszka; zaznajamiać z zabytkami, charakterystycznymi budynkami, elementami własnego miasta, najbliższej okolicy, odwiedzać muzea, brać udział w różnych lokalnych imprezach, uroczystościach/
- organizować zwyczajne spacery czy wycieczki po najbliższej okolicy i miejscowościach połączone z różnymi ciekawostkami.
- zapoznawać z historią swojego kraju poprzez czytanie, opowiadanie dzieciom legend, wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych
- zapoznawać z tradycjami narodowymi i włączać dziecko do ich kultywowania
- pokazywać ciekawe miejsca np. polskie miasta, zabytki, góry, morza, jeziora, lasy, łąki
- rozwijać zainteresowania ważnymi postaciami w historii Polski np. Bolesław Chrobry, Fryderyk Chopin, Jan Matejko i in.
- budzić szacunek do Polski i symboli narodowych (godło, flaga, hymn Polski) np. poprzez wywieszanie flagi z okazji narodowych świąt, udział w różnych wydarzeniach narodowych, np. mecze piłkarskie, kibicowanie polskim sportowcom, odczuwanie dumy z sukcesów Polaków, kupowanie polskich produktów
- uczyć dziecko dobrego mówienia o swojej rodzinie, przedszkolu, mieście, ojczyźnie, Polakach.

 

Rola mamy w życiu dziecka

Mama w życiu dziecka odgrywa bardzo ważną rolę. Można wręcz powiedzieć, że jest ona dla dziecka najważniejszą i najbardziej potrzebną osobą na świecie. Szczególnie jest to widoczne w przypadku najmłodszych dzieci, które mamy potrzebują najbardziej.
Bez wątpienia relacja matka – dziecko to jedna z najbardziej niezwykłych relacji, jakie istnieją na świecie. Dziecko już w brzuszku mamy słyszy jej głos, odczuwa emocje, nadsłuchuje bicia serca. W okresie niemowlęcym dziecko bardzo potrzebuje czułej opieki i miłości matki, dzięki temu może w prawidłowy sposób się rozwijać.
Mama w pierwszych latach życia jest najlepszą przyjaciółką, to ona pomaga poznawać i odkrywać świat. To mama wprowadza pierwsze nakazy, zakazy, reguły i wyznacza granice postępowania, dzięki którym dziecko czuje się w sowim świecie bezpiecznie. W ten sposób poznaje swoje możliwości, oswaja się z tym co może, co powinno, co należy w danej sytuacji zrobić, jak postępować, czy jaką drogę wybrać. Odpowiedzi na pytania, które pojawiają się w okresie dorastania młody człowiek zdobywa już w dzieciństwie. Właśnie dzięki mamie i jej zaangażowaniu w wychowanie.
Nie jest żadnym wyznacznikiem to, w jaki sposób matka się poświęciła dla dziecka, ale to w jaki sposób je wychowuje, wspiera, będąc przy tym szczęśliwa. Dzieci widzą i czują to zaangażowanie każdego dnia. W ten sposób również uczą się prawidłowych życiowych postaw.
Zatem powiedzenie „Szczęśliwa matka – to szczęśliwe dziecko” nie jest tylko cenną wskazówką, ale również najlepszym przepisem na wychowanie.

 

KĄCIK LOGOPEDYCZNY

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com