ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SP 2019-20

Informacje na temat zapisów dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w zakłądce REKRUTACJA SZKOŁA

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019-20

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji w zakladce

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE

XXVIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Czy na wady nie ma rady?”

Konkurs adresowany jest do dzieci z kl. I-III

W ramach konkursu należy przygotować pracę plastyczną w oparciu
o literaturę Jana Brzechwy, służącą wzbogacaniu słownictwa
i poszerzaniu kompetencji językowych dzieci.

Praca powinna zawierać ilustracje wierszy Jana Brzechwy prezentujących w sposób humorystyczny ludzkie wady.
Format pracy: A4. Technika: dowolna.
Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości
u dzieci, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
 Pracę należy oddać logopedzie lub w świetlicy szkolnej do 20 kwietnia 2018 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
Oddanie pracy plastycznej wraz z wypełnioną Metryczką oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu. Rejestracji dzieci biorących udział w konkursie dokonuje logopeda. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu przy współudziale Wydawnictwo Komlogo. Przysyłane na konkurs egzemplarze prac nie będą odsyłane do uczestników.
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.komlogo.pl w zakładce Konkursy.

Miłej zabawy!!!

Aleksandra Śliwka- logopeda

 

METRYCZKA (należy wypełnić w wg wzoru i przykleić na odwrocie pracy).
XXVIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Czy na wady nie ma rady?”

Dane uczestnika (ucznia, dziecka)
Imię i nazwisko* ________________________________________________wiek* _________
Nr kategorii ____________________________________KOD UCZESTNIKA ___________
Dane placówki uczestnika (opcjonalne)
___________________________________________________________________________
Dane opiekuna (osoby przygotowującej uczestnika do konkursu)
Imię i nazwisko_______________________________________________________________
Telefon kontaktowy _______________________e-mail ______________________________
Adres do ewentualnej wysyłki ___________________________________________________

Dane i zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko*_______________________________________________________________
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora i Współorganizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora, profilu Organizatora i Współorganizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/ opiekuna.
________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego*

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com