Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

XXVIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Czy na wady nie ma rady?”

Konkurs adresowany jest do dzieci z kl. I-III

W ramach konkursu należy przygotować pracę plastyczną w oparciu
o literaturę Jana Brzechwy, służącą wzbogacaniu słownictwa
i poszerzaniu kompetencji językowych dzieci.

Praca powinna zawierać ilustracje wierszy Jana Brzechwy prezentujących w sposób humorystyczny ludzkie wady.
Format pracy: A4. Technika: dowolna.
Celem konkursu jest rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości
u dzieci, prezentacja swoich umiejętności, zdolności plastycznych oraz wspólna praca rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.
 Pracę należy oddać logopedzie lub w świetlicy szkolnej do 20 kwietnia 2018 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
Oddanie pracy plastycznej wraz z wypełnioną Metryczką oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją Konkursu. Rejestracji dzieci biorących udział w konkursie dokonuje logopeda. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy w Swarzędzu przy współudziale Wydawnictwo Komlogo. Przysyłane na konkurs egzemplarze prac nie będą odsyłane do uczestników.
Szczegółowy regulamin dostępny na stronie www.komlogo.pl w zakładce Konkursy.

Miłej zabawy!!!

Aleksandra Śliwka- logopeda

 

METRYCZKA (należy wypełnić w wg wzoru i przykleić na odwrocie pracy).
XXVIII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Czy na wady nie ma rady?”

Dane uczestnika (ucznia, dziecka)
Imię i nazwisko* ________________________________________________wiek* _________
Nr kategorii ____________________________________KOD UCZESTNIKA ___________
Dane placówki uczestnika (opcjonalne)
___________________________________________________________________________
Dane opiekuna (osoby przygotowującej uczestnika do konkursu)
Imię i nazwisko_______________________________________________________________
Telefon kontaktowy _______________________e-mail ______________________________
Adres do ewentualnej wysyłki ___________________________________________________

Dane i zgoda rodzica/opiekuna prawnego
Imię i nazwisko*_______________________________________________________________
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone ilościowo, czasowo oraz terytorialnie upublicznianie przez Organizatora i Współorganizatora prac wykonanych przez dziecko. Prace wykonane przez dziecko mogą być utrwalane na fotografii lub materiale filmowym i zestawiane z pracami innych dzieci. Fotografia lub materiał filmowy może być poddawany utrwalaniu, opracowywaniu, zwielokrotnianiu oraz rozpowszechnianiu na stronie internetowej Organizatora i Współorganizatora, profilu Organizatora i Współorganizatora na portalu społecznościowym Facebook, na tablicach, w gablotach kronikach, materiałach promocyjnych Organizatora i Współorganizatora bez pozyskiwania dalszej zgody rodzica/ opiekuna.
________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego*

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com