Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

Informujemy, że nabór nowych dzieci na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywał się  w formie elektronicznej od 4.03.2024r. do 18.03.2024r.


Adres strony, na której będzie można się zalogować i złożyć wniosek:
https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/


WAŻNE!
Złożony elektronicznie wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami/wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru -
w sekretariacie naszej szkoły w dniach 4.03.2024r. do 19.03.2024r. w godz. 7:00-15:00

 

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY
w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2024/25
można pobrać pod poniższym linkiem

POBIERZ

 

ZAPISY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE PSZCZYNA

Jeżeli chcą Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny od 12 marca 2024r. na stronie https://sp-pszczyna.nabory.pl

Po wypełnieniu w systemie formularz należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie:

od dnia 12 marca 2023 r. od godz. 8:00

do dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz.20:00

 

Dodatkowy komunikat dotyczący tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

nr 4 w Pszczynie, Porębie, Wiśle Małej i Brzeźcach

Jeżeli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jedną z wymienionych wyżej szkół, a nie jest ona dla dziecka szkołą obwodową, rodzice dziecka mogą składać wniosek o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły w terminie jak wyżej.

(Podstawa prawna art.130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – „Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.”)

 

 

.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com