Udanych Wakacji!!!

Bezpiecznych wakacji!!!

NAUCZYCIELE ZSP W JANKOWICACH

Rok szkolny 2021/2022

DYREKTOR mgr Agnieszka Kowalik-Stania

WICEDYREKTOR mgr Agnieszka Maciejok

WICEDYREKTOR mgr Grażyna Gryksa

 

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Karolina Dziadek

mgr Jolanta Jakut-Klimek

mgr Beata Kuśka

mgr Jolanta Pietras

mgr Lucyna Przybyła

mgr Regina Pudełko

mgr Monika Waleczek

 

Religia

mgr Joanna Kosko

mgr Maria Oszek

 

Język polski

mgr Jolanta Rozmus-Folek

mgr Anna Stalmach

mgr Izabela Szklanny

 

Język polski jako obcy

mgr Anna Białas

 

Język angielski

mgr Anna Bednarska

mgr Monika Janyga

mgr Anna Myk
mgr Anna Niedźwiedź

 

Język niemiecki

mgr Alina Witosza

 

Historia

mgr Krzysztof Spyra

mgr Anna Stalmach

 

Wiedza o społeczeństwie

mgr Krzysztof Spya

 

Matematyka

mgr Beata Leki

mgr Dominika Oparowska

mgr Regina Pudełko

 

Fizyka

mgr Cezary Filipiuk

 

Przyroda

mgr Bożena Stuchlik

 

Geografia

mgr Bożena Stuchlik

 

Biologia

mgr inż. Barbara Ochojska

 

Chemia

mgr inż. Barbara Ochojska

 

Technika

mgr Józef Synoczek

 

Informatyka

mgr Józef Synoczek

 

Muzyka

p. Mirosław Lachowski

 

Plastyka

mgr Marcelina Deka

 

Doradztwo zawodowe

mgr Krzysztof Spyra

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Sebastian Dziech

 

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Oszek

 

Wychowanie fizyczne / Basen kl. I-III

mgr Jacek Bałuch

mgr Agnieszka Duda

mgr Jolanta Utrata

 

Pedagog szkolny

mgr Anna Pośpiech

 

Psycholog

mgr Beata Bąk-Ścierska

 

Logopeda

mgr Wioletta Czech

mgr Aleksandra Śliwka

 

Świetlica

mgr Jolanta Jakut-Klimek

mgr Magdalena Łowicka

mgr Agnieszka Kowalik-Stania

mgr Agnieszka Maciejok

mgr Katarzyna Prządka

mgr Katarzyna Wojtas

 

Biblioteka

mgr Lucyna Grygier

 

Nauczyciel współorganizujący

mgr Marzena Biernat

mgr Gabriela Chrobok

mgr Katarzyna Prządka

 

WYCHOWAWCY KLAS

Rok szkolny 2021/2022

KLASY I - III

Ia - mgr Jolanta Pietras

 

Ib - mgr Monika Waleczek

 

IIa - mgr Regina Pudełko

 

IIb - mgr Beata Kuśka

 

IIIa - mgr Lucyna Przybyła

mgr Marzena Biernat (nauczyciel współorganizujący kształcenie)

 

IIIb - mgr Karolina Dziadek

 

IIIc - mgr Jolanta Jakut-Klimek

 

WYCHOWAWCY KLAS

Rok szkolny 2021/2022

KLASY IV – VIII

IVa - mgr inż. Barbara Ochojska

mgr Katarzyna Prządka (nauczyciel współorganizujący kształcenie)

IVb - mgr Anna Bednarska

IVc - mgr Bożena Stuchlik

Va - mgr Izabela Szklanny

p. Jolanta Furczyk (pomoc nauczyciela)

Vb - mgr Dominika Oparowska

VIa - mgr Jolanta Rozmus-Folek

VIIa - mgr Beata Leki

p. Lucyna Lazar (pomoc nauczyciela)

VIIb - mgr Anna Stalmach

VIIc - mgr Krzysztof Spyra

mgr Gabriela Chrobok (nauczyciel współorganizujący kształcenie)

VIIIa - mgr Jacek Bałuch

VIIIb - mgr Anna Myk

VIIIc - mgr Jolanta Utrata

 

Ia

mgr Jolanta Pietras

302

Ib

mgr Monika Waleczek

302

IIa

mgr Regina Pudełko

301

IIb

mgr Beata Kuśka

301

IIIa

mgr Lucyna Przybyła

8

IIIb

mgr Karolina Dziadek

400

IIIc

mgr Jolanta Jakut - Klimek

400

IVa

mgr inż. Barbara Ochojska

11

IVb

mgr Anna Bednarska

10

IVc

mgr Bożena Stuchlik

202

Va

mgr Izabela Szklanny

11

Vb

mgr Dominika Oparowska

202

VIa

mgr Jolanta Rozmus – Folek

13

VIIa

mgr Beata Leki

16

VIIb

mgr Anna Stalmach

102

VIIc

mgr Krzysztof Spyra

101

VIIIa

mgr Jacek Bałuch

201

VIIIb

mgr Anna Myk

17

VIIIc

mgr Jolanta Utrata

12

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com