Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

Witamy Państwa na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią.

Pierwsza szkoła, do której uczęszczały dzieci z Jankowic, była szkołą starowiejską w Pszczynie. Szkoła ta w XVI w. znajdowała się przy kościele św. Jadwigi. Oprócz Jankowiczan lekcje pobierały tam również dzieci  z innych pobliskich wsi: Studzienic, Poręby, Piasku, Czarkowa oraz Radostowic.

Szkoła starowiejska początkowo była szkołą parafialną, w której wiodącym przedmiotem nauczania była religia. Dopiero w 1742 r. w wyniku reformy przeprowadzonej przez władze pruskie, została ona  przekształcona w elementarną szkołę świecką.  Do szkoły starowiejskiej dzieci z Jankowic uczęszczały do roku 1819.

Następnie młodzież z Jankowic Książęcych rozpoczęła naukę w Studzienicach, a  dzieci z Jankowic Miejskich zostały przydzielone do szkoły w Pszczynie. W 1853 roku wszystkie dzieci z Jankowic uczęszczały już do szkoły w Studzienicach.

W 1819 roku na cele szkolne wynajęto w Studzienicach obszerną izbę w domu Szymona Urzonia. Na zajęcia oprócz dzieci ze Studzienic i Jankowic, przychodziła młodzież z Piasku i z Kobióra.

W 1837 r. młodzież ze wspomnianych wsi  opuściła wynajętą izbę chłopską i rozpoczęła naukę w  szkole w Studzienicach, którą właśnie co wybudowano.

W roku 1869 Jankowiczanie podjęli działania o utworzenie własnej szkoły. Pierwszy lokal szkolny urządzono w roku 1874 w karczmie Wawrzyńca Niemca. Nauczycielem w nowej szkole został Walenty Spika.

Do budowy szkoły w Jankowicach przystąpiono w 1877 roku, zaś 1 lipca 1878 roku, rozpoczęto naukę w nowym budynku. Patronatem jankowickiej szkoły był książę pszczyński.

1 lipca 1898 r. szkoła w Jankowicach została spalona. W związku z tym dzieci ponownie zaczęły uczęszczać do szkoły w Studzienicach. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo, ponieważ już w 1899 roku odbudowano jankowicką szkołę.

Do roku 1905 szkoła w  Jankowicach liczyła trzy oddziały (I, II, III klasa). W skład personelu pedagogicznego wchodzili kierownik szkoły, czyli główny nauczyciel oraz drugi nauczyciel.

W 1914 r. rozpoczęto prace mające na celu rozbudowę szkoły. Dotychczasowe pomieszczenia klasowe przebudowano na korytarz i izbę, natomiast od strony północnej dobudowano cztery nowe izby lekcyjne.

W roku szkolnym 1918/1919 szkoła liczyła już cztery oddziały (242 uczniów) natomiast w roku  1932/1933 istniało w jankowickiej szkole pięć oddziałów  (265 uczniów) i pracowało czterech nauczycieli. Szkoła używała pieczęci z napisem Katolicka Szkoła Powszechna w Jankowicach.

Od 1936 roku mieszkańcy Jankowic kontynuowali starania o rozbudowę szkoły, w roku 1939 powstało nawet Towarzystwo Popierania Budowy Szkoły, które miało się zająć gromadzeniem potrzebnych funduszy.  Niestety wybuch wojny pokrzyżował wszelkie projekty i plany.

Po kilkudziesięciu latach ponownie powrócono do koncepcji rozbudowy budynku szkolnego. Przebudowa szkoły, wskutek złego stanu technicznego budynku, stała się  wręcz niezbędna. W roku 1989 rozpoczęto generalny remont. Dnia 12 września 1992 nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionej i przebudowanej szkoły. Szkoła w Jankowicach zamieniła się we wspaniały obiekt. Na wieży szkolnej zainstalowano trzy duże zegary, na trzy strony Jankowic, które do dzisiaj odmierzają czas od rozpoczęcia do zakończenia każdego nowego roku szkolnego.

W latach 1994 - 1998 wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną, oddano do użytku klasopracownię techniki, pracownię komputerową oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej. Zakończono w ten sposób drugi etap rozbudowy szkoły.

W roku 1995 do użytku szkolnego oddano boisko sportowe przy ulicy Kasztanowej. W roku szkolnym 2014-15 zaplecze rekreacyjno-sportowe wzbogacono o nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Rok szkolny 2015-14 był pamiętny również z innego powodu - nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej nr 15 z Publicznym Przedszkolem nr 19 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach. Dyrektorem nowo powstałego zespołu została mgr. Agnieszka Kowalik-Stania, funkcje zastępców dyrektora pełnią mgr inż. Bożena Orzanna-Goszka w szkole i mgr Agnieszka Bogusz w przedszkolu.

Szkoła w Jankowicach wciąż ulega modernizacjom a w tej chwili potężnej rozbudowie. Co roku odnotowujemy wzrost liczby przyjmowanych uczniów zarówno w szkole jak i wychowanków przedszkola.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com