INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Dyrektor ZSP w Jankowicach informuje, że podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe dla klas I – VIII kupuje szkoła z dotacji podręcznikowej. Podręczniki zostaną wypożyczone uczniom z biblioteki szkolnej, a zeszyty ćwiczeń przekazane we wrześniu 2019r. Rodzice zobowiązani są do wyposażenia uczniów jedynie w podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przedmiotu religia.

Wykaz podręczników z religii

Więcej…

DNI OTWARTE

Dyrektor ZSP w Jankowicach serdecznie zaprasza Rodziców i Przedszkolaków na DNI OTWARTE, które odbędą się w dniach 27 oraz 28 sierpnia 2019r. w godz. 10.30 - 11.45 w budynku przedszkola.

Witamy Państwa na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 15 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią.

Pierwsza szkoła, do której uczęszczały dzieci z Jankowic, była szkołą starowiejską w Pszczynie. Szkoła ta w XVI w. znajdowała się przy kościele św. Jadwigi. Oprócz Jankowiczan lekcje pobierały tam również dzieci  z innych pobliskich wsi: Studzienic, Poręby, Piasku, Czarkowa oraz Radostowic.

Szkoła starowiejska początkowo była szkołą parafialną, w której wiodącym przedmiotem nauczania była religia. Dopiero w 1742 r. w wyniku reformy przeprowadzonej przez władze pruskie, została ona  przekształcona w elementarną szkołę świecką.  Do szkoły starowiejskiej dzieci z Jankowic uczęszczały do roku 1819.

Następnie młodzież z Jankowic Książęcych rozpoczęła naukę w Studzienicach, a  dzieci z Jankowic Miejskich zostały przydzielone do szkoły w Pszczynie. W 1853 roku wszystkie dzieci z Jankowic uczęszczały już do szkoły w Studzienicach.

W 1819 roku na cele szkolne wynajęto w Studzienicach obszerną izbę w domu Szymona Urzonia. Na zajęcia oprócz dzieci ze Studzienic i Jankowic, przychodziła młodzież z Piasku i z Kobióra.

W 1837 r. młodzież ze wspomnianych wsi  opuściła wynajętą izbę chłopską i rozpoczęła naukę w  szkole w Studzienicach, którą właśnie co wybudowano.

W roku 1869 Jankowiczanie podjęli działania o utworzenie własnej szkoły. Pierwszy lokal szkolny urządzono w roku 1874 w karczmie Wawrzyńca Niemca. Nauczycielem w nowej szkole został Walenty Spika.

Do budowy szkoły w Jankowicach przystąpiono w 1877 roku, zaś 1 lipca 1878 roku, rozpoczęto naukę w nowym budynku. Patronatem jankowickiej szkoły był książę pszczyński.

1 lipca 1898 r. szkoła w Jankowicach została spalona. W związku z tym dzieci ponownie zaczęły uczęszczać do szkoły w Studzienicach. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo, ponieważ już w 1899 roku odbudowano jankowicką szkołę.

Do roku 1905 szkoła w  Jankowicach liczyła trzy oddziały (I, II, III klasa). W skład personelu pedagogicznego wchodzili kierownik szkoły, czyli główny nauczyciel oraz drugi nauczyciel.

W 1914 r. rozpoczęto prace mające na celu rozbudowę szkoły. Dotychczasowe pomieszczenia klasowe przebudowano na korytarz i izbę, natomiast od strony północnej dobudowano cztery nowe izby lekcyjne.

W roku szkolnym 1918/1919 szkoła liczyła już cztery oddziały (242 uczniów) natomiast w roku  1932/1933 istniało w jankowickiej szkole pięć oddziałów  (265 uczniów) i pracowało czterech nauczycieli. Szkoła używała pieczęci z napisem Katolicka Szkoła Powszechna w Jankowicach.

Od 1936 roku mieszkańcy Jankowic kontynuowali starania o rozbudowę szkoły, w roku 1939 powstało nawet Towarzystwo Popierania Budowy Szkoły, które miało się zająć gromadzeniem potrzebnych funduszy.  Niestety wybuch wojny pokrzyżował wszelkie projekty i plany.

Po kilkudziesięciu latach ponownie powrócono do koncepcji rozbudowy budynku szkolnego. Przebudowa szkoły, wskutek złego stanu technicznego budynku, stała się  wręcz niezbędna. W roku 1989 rozpoczęto generalny remont. Dnia 12 września 1992 nastąpiło uroczyste otwarcie odnowionej i przebudowanej szkoły. Szkoła w Jankowicach zamieniła się we wspaniały obiekt. Na wieży szkolnej zainstalowano trzy duże zegary, na trzy strony Jankowic, które do dzisiaj odmierzają czas od rozpoczęcia do zakończenia każdego nowego roku szkolnego.

W latach 1994 - 1998 wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną, oddano do użytku klasopracownię techniki, pracownię komputerową oraz salkę do gimnastyki korekcyjnej. Zakończono w ten sposób drugi etap rozbudowy szkoły.

W roku 1995 do użytku szkolnego oddano boisko sportowe przy ulicy Kasztanowej. W roku szkolnym 2014-15 zaplecze rekreacyjno-sportowe wzbogacono o nowoczesny plac zabaw dla dzieci.

Rok szkolny 2015-14 był pamiętny również z innego powodu - nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej nr 15 z Publicznym Przedszkolem nr 19 w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach. Dyrektorem nowo powstałego zespołu została mgr. Agnieszka Kowalik-Stania, funkcje zastępców dyrektora pełnią mgr inż. Bożena Orzanna-Goszka w szkole i mgr Agnieszka Bogusz w przedszkolu.

Szkoła w Jankowicach wciąż ulega modernizacjom a w tej chwili potężnej rozbudowie. Co roku odnotowujemy wzrost liczby przyjmowanych uczniów zarówno w szkole jak i wychowanków przedszkola.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com