Akcja charytatywna dla fundacji Arkadia 2024

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

Witamy Państwa na stronie internetowej Przedszkola w Jankowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jankowicach.
Zapraszamy do poświęcenia kilku chwil by poznać nasze przedszkole, ludzi, którzy je tworzą oraz możliwości jakie dajemy naszym dzieciom.

PRZEDSZKOLE:
Przedszkole zapewnia fachową opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji każdego dziecka. Umożliwiamy harmonijny rozwój aktywności poznawczej we wszystkich dziedzinach rozwoju. Stwarzamy warunki rozwoju predyspozycji twórczych: plastycznych, muzycznych i teatralnych, rozwijając w ten sposób dziecięce zdolności i zamiłowania. Stwarzamy także dzieciom możliwość odniesienia sukcesu na drodze do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

NASZE DZIECI:
Biorą udział w różnorodnych imprezach, konkursach i festiwalach organizowanych przez nasze przedszkole, lokalne władze i inne instytucje lokalne i samorządowe, promując w ten sposób nasze przedszkole w środowisku.

ZAPEWNIAMY:

 • bezpieczną, przyjazną atmosferę,
 • łagodny start dziecka w przedszkolu wspomagany programem adaptacyjnym,
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • stosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi,
 • wszechstronne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,
 • opiekę psychologa, pedagoga i logopedy,
 • wczesną diagnozę i pomoc terapeutyczną,
 • rytmikę i taniec,
 • naukę języka angielskiego,
 • religię.


ORGANIZUJEMY:

 • wycieczki do środowisk przyrodniczych i społecznych (jesień, wiosna);
 • ceremoniały przedszkolne (pasowanie na przedszkolaka, pożegnanie grupy najstarszej);
 • dni otwarte i adaptacyjne;
 • kultywowanie tradycji i obrzędów (Andrzejki, Barbórka, Mikołaj, poranki i wieczory wigilijne, Tłusty Czwartek, Walentynki, pierwszy dzień wiosny, )
 • zabawę karnawałową;
 • uroczystości środowiskowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka)
 • spotkania artystyczne z zaproszonymi gośćmi (plastyczne, muzyczne, teatralne);
 • spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.


ZAPRASZAMY do przedszkola, które realizuje nowoczesny i szczególnie przyjazny dzieciom program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci „Kocham przedszkole”.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
informuje na bieżąco o postępach dziecka,
uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań w przedszkolu
W środowisku nieograniczonym wyłącznie do rówieśników następuje szybsza adaptacja i integracja dzieci nowoprzyjętych,
Jest możliwy pobyt rodzeństwa w jednej grupie,
Naturalne jest zaangażowanie i opiekuńczość dzieci starszych nad młodszymi oraz możliwość prezentowania przed nimi bogatszych doświadczeń,
Dzieci szybciej dostrzegają i rozumieją zróżnicowane potrzeby i zasady współżycia,
Bogatszy jest rozwój duchowy dzieci, przekładający się na prace plastyczne i różne formy wyrażania siebie.


PRAWA DZIECKA
Wyciąg ze statutu dotyczący praw dziecka.
§15p.2
Dzieci w przedszkolu mają prawo do wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania.
 • Poszanowania jego godności osobistej, poszanowania własności.
 • Opieki i ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat.
 • Akceptacji jego osoby.

 

NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE PROGRAM WYCHOWAWCZY, KTÓRY RESPEKTUJE PRAWA DZIECKA:

 • Prawo do rozwoju intelektualnego i fizycznego (zdobywanie wiedzy i różnych umiejętności, doskonalenie myślenia oraz rozumienie siebie i świata – realizacja podstawy programowej),
 • Prawo do życia bez przemocy i poniżenia,
 • Prawo do poszanowania godności osobistej dziecka,
 • Prawo do tożsamości,
 • Prawo do akceptacji dziecka takim, jakim jest,
 • Prawo do szczególnej opieki i troski,
 • Prawo do spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje dziecko,
 • Prawo do intymności i prywatności,
 • Prawo do nauki i religii,
 • Prawo do własnego tempa rozwoju, indywidualnych oddziaływań wychowawczych, rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
 • Prawo do zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 • Prawo do spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi,
 • Prawo do nabierania doświadczeń przez działanie, badanie i eksperymentowanie,
 • Prawo do doświadczania konsekwencji swojego zachowania ( organizowanego względami bezpieczeństwa).
 • Prawo do swobodnego regulowania własnych potrzeb i form aktywności,
 • Prawo do uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: religii, rytmice, języku angielskim.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com