Szczególne podziękowania dla

p. Ani Gotz, p. Ani Stencel, p. Agnieszki Duda, p. Jacka Bałuch, p. Mariusza Stencel,    p. Mateusza Pietryja, p. Wojtka Duroka,
bez których nie byłoby II Rodzinnego Biegu Charytatywnego w Jankowicach składa Agnieszka Kowalik-Stania                                     - dyrektor ZSP w Jankowicach

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy dzieci nowo przyjęte na dni adaptacyjne do przedszkola we wtorek 21.08., w środę 22.08., oraz w czwartek 23.08.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR19 w Jankowicach

 

PORANEK

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci – rozmowy i kontakty z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Zabawy dowolne dzieci. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym do łatwego znoszenia stresów i porażek.

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.30

 • Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela.

 • Obserwacja dzieci diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

 • Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dziećmi zdolnymi

8.30 – 9.00

 • Czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe

 • Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe organizowane w Sali

 • Przygotowanie do śniadania – wykonywanie czynności wynikających z pełnienia dyżurów, czynności sanitarno – higienicznych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.00 – 9. 30

 • Śniadanie – realizacja zadań programowych w tym zakresie

9.30 – 10.30

 • Mali badacze” – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 15 obszarów podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

10.30 – 11.30

 • Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

11.30 – 12.00

 • Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

 • Praca indywidualna – wspomaganie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

 • Przygotowanie do obiadu – wykonywanie czynności wynikających pełnionego dyżuru, czynności sanitarno –higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

12.00 – 12.30

 • Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ

12.30 – 14.30

 • Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.

 • Odpoczynek poobiedni, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego).

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej.

14.30 – 14.50

 • Podwieczorek – wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

14.50 – 16.30

 • Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

 • Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com