Zgłoszenia i rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA W JANKOWICACH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W JANKOWICACH

 

PORANEK

6.30 – 8.00

 • Schodzenie się dzieci – rozmowy i kontakty z osobami dorosłymi i rówieśnikami. Zabawy dowolne dzieci. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach w tym do łatwego znoszenia stresów i porażek.

 

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00 – 8.30

 • Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, zabawy dowolne lub z niewielkim udziałem nauczyciela.

 • Obserwacja dzieci diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

 • Wspomaganie i korygowanie rozwoju – praca z dziećmi z deficytami rozwojowymi oraz praca z dziećmi zdolnymi

8.30 – 9.00

 • Czytanie bajek, zabawy kołowe ze śpiewem, zabawy rytmiczno – ruchowe

 • Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe organizowane w Sali

 • Przygotowanie do śniadania – wykonywanie czynności wynikających z pełnienia dyżurów, czynności sanitarno – higienicznych, kształtowanie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.00 – 9.30

 • Śniadanie – realizacja zadań programowych w tym zakresie

9.30 – 10.30

 • Mali badacze” – rozbudzanie u dzieci pasji poznawania otaczającego świata – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 15 obszarów podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji.

10.30 – 11.30

 • Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

11.30 – 12.00

 • Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci.

 • Praca indywidualna – wspomaganie rozwoju dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.

 • Przygotowanie do obiadu – wykonywanie czynności wynikających pełnionego dyżuru, czynności sanitarno –higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych.

12.00 – 12.30

 • Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

 

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ

12.30 – 14.30

 • Relaks poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.

 • Odpoczynek poobiedni, wyciszenie, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i spokoju (ochrona układu nerwowego).

 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka – zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności, zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej.

14.30 – 14.50

 • Podwieczorek – wdrażanie do utrzymania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności przy pełnieniu dyżurów.

14.50 – 16.30

 • Zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne.

 • Zabawy ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com