Akcja charytatywna dla fundacji Arkadia 2024

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie poniżej. 

Regulamin konkursu recytatorskiego
„Polscy Poeci Dzieciom”
Cele konkursu:
1) Upowszechnienie piękna mowy ojczystej wśród dzieci;
2) Popularyzacja poezji polskich pisarzy;
3) Rozwijanie pamięci u dzieci oraz wzbogacanie słownictwa;
4) Rozwijanie wrażliwości artystycznej;
5) Wzmacnianie więzi rodzinnej podczas wspólnej nauki wiersza;

Warunki uczestnictwa:
1) Konkurs recytatorski skierowany jest do dzieci 5 i 6-letnich
2) Zadaniem dzieci jest zaprezentowanie (wyrecytowanie) wybranego wiersza polskiego poety o tematyce dziecięcej (w przygotowaniu nauki na pamięć niezbędna będzie pomoc osoby dorosłej)
3) Uczestnictwo dziecka w konkursie prosimy zgłaszać u wychowawców grup lub u organizatorów do 3.11.2023 (piątek)
4) Konkurs odbędzie się 13.11.2023 (poniedziałek)
5) Udział dziecka w konkursie jest równoznaczny z z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i jego akceptacją;

Kryteria oceny:
1) Zgodność wiersza z tematem konkursu;
2) Interpretacja utworu;
3) Dykcja, intonacja utworu;
4) Znajomość prezentowanego utworu z pamięci;

Rozstrzygnięcie konkursu:
1) Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów wybierze 3 miejsca oraz wyróżnienia w dniu konkursu;
2) Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową;


Serdecznie zachęcamy do udziału!

Organizatorzy:
Monika Janyga
Weronika Manowska

 

 

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com