Akcja charytatywna dla fundacji Arkadia 2024

Więcej…

REKRUTACJA do PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2024/2025

Więcej…

Regulamin Szkolnego Konkursu Walentynkowego na Komiks w języku angielskim dla Uczniów klas 4-8 pt.”Be My Valentine”
1. Cel Konkursu: Celem konkursu jest rozwijanie kreatywności uczniów, promowanie sztuki komiksowej, kształtowanie umiejętności twórczego pisania w języku angielskim oraz integracja społeczności szkolnej z okazji Święta Zakochanych.
2. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej w Jankowicach
3. Temat Prac: Tematem prac konkursowych są komiksy o charakterze walentynkowym. Prace mogą dotyczyć tematyki przyjaźni, miłości, życzliwości, czy innych związanych z Walentynkami motywów.
4. Warunki Techniczne Prac:
• Format pracy: A3
• Technika wykonania: dowolna (rysunek ołówkiem, kolorowy, komputerowy, itp.)
• Praca powinna być jednostronnie wykonana.
• Każda praca powinna być opatrzona tytułem (widoczny)
5. Terminy:
• Termin napływania prac: do 13.02.2024r.(należy oddać p. Annie Myk)
• Ogłoszenie wyników: 28.02.2024r.
6. Kryteria Oceny:
Prace będą oceniane pod kątem:
• Popularności– ilość polubień (tzw.”lajków”) zebranych na szkolnym profilu społecznościowym w terminie od 14.02.2024 do 27.02. 2024r. oraz:
• Zgodności z tematem,
• Kreatywności i oryginalności,
• Poprawność językowa (obowiązkowy język komiksu – język angielski)
• Umiejętności artystycznych,
• Estetyki wykonania.
7. Nagrody:
• Trzy pierwsze miejsca, które zdobędą największą ilość polubień (lajków) oraz będą spełniać powyższe wymogi otrzymają nagrody rzeczowe, wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy. Sponsorem nagród jest wydawnictwo Macmillan Polska.
Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu będą prezentowane na wystawie w szkole oraz mogą być opublikowane na oficjalnej stronie internetowej ZSP W Jankowicach i portalu społecznościowym (FB).
9. Zgoda na Publikację: Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu wymagają zgody rodziców/opiekunów prawnych na ewentualną publikację na stronie internetowej szkoły. Zgodę należy dostarczyć nauczycielowi (p. A. Myk).
10. Postanowienia końcowe:
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród w przypadku braku prac spełniających kryteria konkursu oraz niedostarczenia zgody rodzica/opiekuna.
• Uczestnicy zgłaszając prace, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z Konkursem.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.


Red. Anna Myk

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com